De Andere Kant, Energetische Huisreiniging

  • Voel je je bekeken terwijl er niemand is?
  • Heb je thuis en/of buitenshuis ineens last van onverklaarbare emoties of emotionele onbalans?
  • Slaap je slecht en heb je rare nare dromen?
  • Heb je lichamelijke klachten zonder duidelijke reden?
  •  Zijn er plekken of kamers in huis die een 'zware' of donkere energie hebben of een angstgevoel opwekken?

 Dan is een Energetische huisreiniging de oplossing!

 

Als je één of meerdere van bovenstaande kenmerken ervaart

is de kans groot dat er (aan aarde gebonden) zielen, entiteiten of residuele energieën aanwezig zijn in je huis .

 

Zielen en entiteiten kunnen meeliften, genodigd of ongenodigd binnen dringen of al aanwezig zijn wanneer je een nieuwe woning betrekt. Residuele energie is een overblijfsel van een geschiedenis of gebeurtenis die zich in je huis heeft afgespeeld, op de plek waar je woning staat alvorens die gebouwd was of de energie/karakter/uitstraling van eerdere of huidige bewoners. De muren en/of grond hebben deze energie is als een bandrecorder opgeslagen en herhaald zich oneindig tot het 'gewist' word. Er zijn ook vormen van residuele energie/gebeurtenis die zich enkel afspelen als de omringende factoren gelijk zijn aan de situatie toen die zich in het fysieke geschiedde. Denk dan aan bijvoorbeeld weersomstandigheden, temperatuur of de tijd,dag,maand,jaar.

 

Huisreinigingen kan je inzetten voordat je een woning betrekt zodat je zeker weet dat jij alleen, met partner of gezin degene zijn die de woning bewonen, of wanneer je merkt dat er iets niet goed is of plotseling veranderd in je huidige woning of de personen die er wonen. Met een huisreiniging voel ik altijd op de bewoners in en haal ik ook daar weg wat niet meer dient. Ieder 'medium' of 'helderziende' doet het op zijn eigen manier, voor mij werkt het via remote viewing. Voorafgaande aan de reiniging wil ik zo min mogelijk informatie hebben omdat dat mijn beeld kan vertroebelen in wat ik zie tijdens de reiniging. Natuurlijk kan dit naderhand verder besproken worden.

 

Denk je dat je een huisreiniging nodig hebt dan kan je via deze link contact met me leggen. Volg deze link om aanbod en prijzen in te zien.

 

Wil je meer weten? Lees dan hieronder verder.

 

Kenmerkend bij personen

Wat kenmerkend is voor mensen die in een woning onder invloed leven is dat die drastisch kunnen veranderen. De verandering die iemand ondergaat hangt af van meerdere factoren, de aard van wat er aanwezig is, hoe beïnvloedbaar iemand is, het doel van de aanwezige energie en de kracht die de energie bezit om te beïnvloedden. Er kunnen veranderingen in het gedrag optreden die je eerder nog niet gezien hebt bij jezelf of de ander als, boosheid, angsten, liefdeloos of begripsloos naar anderen, apathisch zijn, lichamelijke klachten, euforie en zelfs onverklaarbare lichamelijke ziektes. Deze klachten kunnen buitens huis of specifieke ruimte ook zo weer over zijn, dat verschilt echter per situatie.

 

Een tweede vorm is iemand die een persoonlijk aangehechte ziel, entiteit of elementair bij zich heeft die als het ware meelift op diens energie. Klachten kunnen gelijkmatig optreden als bij aan huis gebonden energieën.

 

Zielen kunnen je licht zien en zich daar aan hechten, meeliften of je aandacht aanroepen om ze te helpen. Vooral bij sensitieve mensen die daar niet bewust mee omgaan, op het gebied van ertegen schermen etc, is deze kans groot omdat hun licht sterker schijnt in de astrale laag om ons heen. Meestal is dat in zulke situaties niet in jouw voordeel gezien ze je energie kunnen aftappen en hun onopgeloste pijn of wonden op jou projecteren, bewust noch onbewust. Als een ziel jouw hulp nodig heeft bij onopgeloste zaken kunnen ze ook je stemming beïnvloedden in een poging je wat duidelijk te maken. Een ziel kan als negatief/slecht overkomen als deze niet de aandacht krijgt waar die naar verlangt, ze halen dan alles uit de kast om die wel te krijgen. Wanneer een ziel negatief geladen is door het leven welke de persoon geleefd heeft kan die ook als entiteit overkomen en visueel zo vervormen of zelfs onder invloed raken van een entiteit om diens opdrachten uit te voeren. De ziel zal dan als pion functioneren voor de entiteit om de gewenste doelen te behalen. Het verschil met helpers en gidsen is dat die zich in zekere zin ook met jou verbinden maar jouw energie niet nodig hebben omdat zij bewust hier op aarde, in verbinding met de bron, bij jou verblijven om je te helpen en ondersteunen. Hoewel sommige levenslessen toch pittig vermoeiend kunnen zijn zullen ze je voorzien van energie en/of inspiratie dan je die te ontnemen

 

Entiteit betekend vrij vertaald 'wezen'. Het stamt uit het Latijn waar het woord entitas het 'er zijn van het zijnde' betekend. Echter word het woord entiteit nog vaak gebruikt als verzamelnaam voor zielen én andere wezens/levensvormen zonder fysiek lichaam op aarde. Ik maak daar een meer gedefinieerd verschil op tussen de twee vormen van energie.
Entiteiten zijn er net zo goed als kwaad maar beide niet van menselijke aard. Een mensenziel kan wel soms zo verbitterd en ver verwijdert zijn van hun menselijkheid dat ze te aanvaarden zijn als een entiteit of onaards. De term entiteit beslaat in mijn beleving een enorm breed scala aan wezens en energieën die daar onder vallen, wat voor mij zo ver bekend en duidelijk is geworden is dat ze nimmer een mensen leven op aarde hebben gehad. Ook hier geld een gelijkenis met 'negatieve' en 'positieve' zielen maar hebben ze veelal een hoger/sterker bereik in hoe ze kunnen of willen bijdragen of benadelen.
Kenmerkend voor de negatieve entiteiten is dat ze van het licht afgekeerd/versneden zijn en zich voeden zich met onze negatieve emoties en verdriet. Negatieve entiteiten zijn zeer geleerd in het vinden van oude wonden die zich in jouw systeem ophouden en tappen daar op in om je gevoelens en waarneming te manipuleren. Hun doelstelling is om zo veel mogelijk verdriet en pijn te veroorzaken. Dat doen ze om zo veel mogelijk energie van je af te tappen, des te meer pijn en ongemak jij ervaart des te meer zij gevoed worden. Ook zullen ze je altijd proberen te remmen in je spirituele ontwikkeling. Des te bewuster jij word van jezelf en hun aanwezigheid des te minder kans van slagen zij hebben.

In tegenstelling tot de negatief gestemde entiteiten zijn de met de bron verbonden entiteiten er dus om goed te doen.

In de basis is er uiteindelijk geen verschil tussen positief en negatief, enkel hoe we het ervaren. Alles is energie, ontstaan vanuit één plek en zal daar uiteindelijk ook naar terugkeren als het zijn doel gediend heeft.

 

De volgende groep kan in zijn omschrijving mogelijk illusoir overkomen, je mag het nemen zoals je wilt natuurlijk.

 

Elementaire wezens zijn aarde wezens die hier van het begin der tijden op aarde zijn om haar te beschermen, haar energiebanen levend en schoon te houden en het complete aardse bomenrijk en de flora en fauna te beschermen. Waar ze het nu zeker heel zwaar mee hebben. Er zijn vele soorten elementaire wezens die stuk voor stuk hun eigen gebied van expertise hebben en hun portie van de natuur proberen te beschermen. De mensheid maakt ze dit niet makkelijk gezien de manier waarop we de aarde nu behandelen. Deze wezens leven in hogere energiesferen om/op aarde en worden zelden met het fysieke oog waar genomen. Deze wezens betreffen, de vaak in sprookjes ge(mis)bruikte figuren, als eenhoorns, elfjes, gnomen, pixies en zelfs draken. Er zijn er nog veel meer en doen over het algemeen enkel goed omdat ze daarvoor ter aarde gebracht zijn in den beginne. Er zijn ook elementairs die zich losgemaakt hebben van hun taak en solo gegaan zijn omdat ze zo veel woede hebben over onze omgang met de natuur dat ze die op eigen hand aan het aanvechten zijn. Doorgaans is dat niet meer volgens de liefdevolle etiketten waarmee ze ter aarde gekomen zijn bij het ontstaan van de aarde. Wel is er met ze in contact te treden om te achterhalen wat ze willen en ze eventueel te kalmeren.. De inheemse bewoners van de aarde waren erg in tune met de natuur en deze betreffende wezens. Zij konden hen wel waarnemen en met ze communiceren, en waren veelal respectvol naar de natuur en de krachten de ze bezit. Momenteel zijn er gelukkig nog steeds nakomelingen van deze stammen waaraan de vaardigheden zijn doorgegeven. In het Sjamanisme vind je hier ook veel over beschreven en word daar nog steeds met ze samengewerkt.

Kenmerkend voor woningen of ruimtes

Het voornaamste gevoel is vaak dat je je niet of plots niet meer op je gemak of thuis voelt in je woning en je energiepeil keldert. Bij het betrekken van een nieuwe woning is dat lastiger te onderscheiden omdat je dan nog niet gewend bent aan het huis en dus geen referentiekader hebt. Wel kan er van begin af een 'off' gevoel zijn. Er kunnen één of meerdere kamers zijn die niet goed of donker aanvoelen, er een drukkende sfeer aanwezig is of het hele huis/pand die onder een sluier lijkt te liggen. Invloeden van buitenaf spelen ook mee en dan bedoel ik de omgeving of buren. Een woning in een flatgebouw is bijvoorbeeld lastiger om zuiver te houden omdat er zo veel verschillende energieën door elkaar heen wonen, wifi signalen e.d. en het in en uit gaan van bezoekers waarvan ieder wat meeneemt en achterlaat. Hierdoor zal er dan mogelijk meer 'periodiek onderhoud' gepleegd moeten worden doordat er meer invloeden zijn. Een vrijstaand huis in de natuur is in tegendeel dus veel minder benadeeld door deze aspecten.

 

Andere mogelijkheden zijn dat je huis als het ware gaat leven. Bijvoorbeeld deuren die openen en sluiten, schimmen in je ooghoeken, spullen die verplaatsen of zelfs verdwijnen terwijl je er zeker van bent dat je het er neergelegd hebt en soms dagen later op de zelfde of meest opzichtige plekken opduiken en electronika die zijn 'eigen leven' gaat leiden.

 

De Andere Kant, Personen of Geliefden

Wil je graag weten hoe het met een overleden geliefde of een ander persoon gaat? Daar kan ik je ook bij helpen door met hen in contact te treden, als er onopgeloste zaken naar voren komen waardoor ze niet over kunnen gaan zal ik deze overdragen aan jou an de jou of daarbij ondersteunen indien dat gewenst is. Ik kan de overledenen daar ook zelf bij assisteren als dat voldoende blijkt.

 

Voorafgaand aan het contact met uw geliefden wil ik geen verdere informatie over de persoon dan een foto en naam om geen vertroebeling te veroorzaken, als er nog specifieke vragen zijn dan stel ik die na het eerste contact moment met de overleden persoon.

 

Als er acties van mij uit nodig zijn in grotere existentie dan zal ik daar mogelijk extra voor rekenen afhankelijk van wat er nodig is. Dit gaat altijd in gezamenlijk voorafgaand overleg.

 

Heb je vragen of iemand waarmee je wil verbinden? Dan kan je mij mailen bellen of een bericht sturen via deze link. Via deze link vind je de tarieven.